top of page

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletne trgovine pianoaccompaniment.net so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

 

S spletno trgovino pianoaccompaniment.net upravlja podjetje (v nadaljevanju »ponudnik« ali »podjetje«):

 

MT STUDIO, TOMAS URBANIČ RUDOLF s.p.

Plitvica 11B

9253 Apače

ID za DDV 17621984

Matična številka 3860736000

 

E-mail: mtstudioinfo@gmail.com

 

Naročnik storitve na portalu pianoaccompaniment.net je vsaka pravna ali fizična oseba, ki naroči storitve na portalu pianoaccompaniment.net (v nadaljevanju »naročnik« ali »kupec«).

 

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

 

NAROČILO

Kot naročilo velja vsaka naročena storitev, ki jo naročnik sporoči ponudniku v pisni, elektronski ali ustni obliki. V primeru, da naročnik ne zahteva povratne informacije o ceni storitve, je seznanjen z veljavnim cenikom.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je v spletni trgovini sklenjena v trenutku, ko ponudnik kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o potrditvi njegovega naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksni in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in je naročnikom na voljo na njihovo pisno zahtevo.

NAČINI PLAČILA

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 

 • S plačilno oziroma kreditno kartico (BA Kartice, MAESTRO kartice, MasterCard® kartice, Visa kartice).

 • Bančno nakazilo - opcija ni na voljo na naši spletni strani, lahko pa nas kontaktirate preko email sporočila na mtstudioinfo@gmail.com in pripravili vam bomo predračun za plačilo.

 

IZDAJA RAČUNA

Ponudnik takoj po oddanem naročilu kupcu pošlje povzetek naročila na email. Račun za vaše naročilo boste prejeli na vaš email naslov in sicer v PDF formatu na email, katerega ste navedli pri naročilu.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

 

AVTORSKE PRAVICE

Spletni portal pianoaccompaniment.net je avtorska pravica ponudnika in lastninske pravice pripadajo njemu. Kakršnokoli razmnoževanje in produkcija brez dovoljenja ponudnika je prepovedana. Klavirske spremljave so avtorsko zaščitene in jih ni dovoljeno kopirati ali razširjati. V primeru kršitve naših pogojev bomo zoper kršitelja uvedli kazenski postopek.

 

Nalaganje ali objava škodljivih dokumentov, elektronske pošte ali neželenih datotek, ki lahko vsebujejo virus, na portalu ni dovoljena. Namerno prenašanje virusov ali kakršne koli destruktivne kode v program prav tako ni dovoljeno.

V primeru kršitve katerega koli elementa pogojev storitve lahko takoj ukinemo vaš račun in odstranimo vse podatke brez predhodnega obvestila in brez povračila ali nadomestila.

 

Če se izkaže, da je povzročitelj kriv za namerno ali nenamerno povzročitev škode, odškodninsko odgovarja upravljavcu. Minimalni znesek odškodnine za namerno razširjanje uničujoče kode je 35.000 EUR + DDV ter dodatno vključuje kritje vseh stroškov v zvezi z vzpostavitvijo storitev ponudnika in njegovega celotnega izpada plače od dneva povzročitve škode.

 

CENIK

Vse cene na spletnih straneh so v evrih (€) in vključujejo že zakonsko določen davek na dodano vrednost, razen v primerih, ko je to drugače urejeno. V kolikor določena storitev ni navedena na spletnem mestu ponudnika, jo lahko naročnik pridobi na podlagi pisne zahteve.

Veljavni cenik je objavljen na internetnih straneh pianoaccompaniment.net in se lahko spremeni za prihajajoče obračunsko obdobje brez predhodnega obvestila. Za datum spremembe šteje datum objave na spletnih straneh. Ponudnik naročniku ali tretji osebi ne odgovarja za morebitne popravke, spremembe cen ali ukinitev storitev. Za obstoječe naročnike, ki že imajo sklenjeno naročnino na portalu, se cene ne spreminjajo.

Če želite spremeniti obstoječi paket lahko zahtevo ponudniku pošljete tudi po elektronski pošti mtstudioinfo@gmail.com.

 

MESEČNA NAROČNINA

Mesečna naročnina se samodejno podaljšuje do preklica. Plačilo se izvede z načinom plačila, ki je naveden ob registraciji.

Na spletni strani https://www.pianoaccompaniment.net/sl/account/my-account naročnik upravlja z vsemi naročniškimi razmerji, ki jih je sklenil na portalu pianoaccompaniment.net. Pod zavihkom »Naročnina« lahko kupec prekliče naročnino na storitve. Dostop do upravljanja lastnih naročnin na portalu je možen z registracijskim uporabniškim imenom in geslom.

V primeru neplačila mesečne naročnine ima ponudnik pravico nemudoma prekiniti dobavo vseh storitev kupcu. Uporabniški račun se izbriše brez opozorila. Za nov začetek je treba storitve še enkrat naročiti. Ponudnik v tem primeru ne odgovarja za dejansko ekonomsko škodo kupca ali za izgubljene podatke v povezavi z nastavitvijo uporabniškega računa.

Naročnine ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 

PRENEHANJE POGODBE

Za odpoved pogodbe med pogodbenima strankama je odpoved naročnine možna na uporabniški strani https://www.pianoaccompaniment.net/sl/account/my-account pod zavihkom »Naročnine«. Naročniki imajo dostop do strani s svojim registracijskim uporabniškim imenom in geslom.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka prekineta pogodbo s pisnim obvestilom drugi stranki, če katera od strank huje krši določila te pogodbe.

Naročnik se zavezuje poravnati vse pogodbene obveznosti do dneva odpovedi pogodbe. Če se naročnik v primeru avansa odloči za predčasno prekinitev pogodbe, ni upravičen do vračila vplačanega avansa. Prav tako naročnik ni upravičen do vračila že vplačanega zneska v času aktivne mesečne naročnine.

 

PODPORA ZA STRANKE

Ob delavnikih med 9.00 in 15.00 uro je tehnična podpora naročnikom na voljo v meniju »Kontakt« in ob kliku na ikono »Kako vam lahko pomagamo?« v spodnjem desnem kotu spletne strani.

Ponudnik se zavezuje, da bo upošteval zahteve za podporo, ki bodo oddane preko Portala za podporo v meniju »Kontakt« ali ob kliku in oddanemu sporočili na omenjeni ikoni.

 

KOMUNIKACIJA

Ponudnik bo z naročnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1. Oglasna elektronska in/ali SMS sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,

 • pošiljatelj bo jasno razviden,

 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne.

 

Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih:

 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,

 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

 

Komunikacijske kanale uporabljamo, da vas med drugim obveščamo o novostih in akcijah naših izdelkov in storitev.

Vsak naročnik e-poštnih seznamov ima možnost odjave od elektronskih novic ali odjave od SMS sporočil.

 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Pridržujemo si pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočenje ali oviro za uporabo spletne trgovine. V primeru tehničnih težav na spletni strani si pridržujemo pravico preklicati oddana naročila, katere je tehnična napaka prizadela. V primeru preklica naročil vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času in vas seznanili z nadaljnjimi koraki. Sami morate zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te. Kupec mora zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost tistih podatkov, ki se uporabljajo za prijavo na spletni strani (elektronski naslov, geslo).

 

Ponudnik ne odgovarja za nepravilnost shranjenih podatkov ali izgubo le-teh.

VARSTVO ZASEBNOSTI

Ponudnik in naročnik se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovala vse podatke, do katerih imata dostop pri svojem poslovnem sodelovanju. Ponudnik se zavezuje, da bo vse podatke, pridobljene s sodelovanjem, varoval najmanj deset (10) let po prenehanju pogodbenega razmerja.

Več o varstvu osebnih podatkov lahko preberete na https://www.pianoaccompaniment.net/sl/store-policy.

 

ODZIVNI ČAS, ZAHTEVE ZA DELO IN DODATEK K CENI

Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave za določeno delo do začetka njegovega izvajanja.

Za dela, katerih nujnost ni izrecno navedena, se uporablja »normalna« nujnost. Predvideni odzivni čas za naloge v tej skupini je 4-7 delovnih dni. Dela so obračunana po veljavnem ceniku.

Dela, ki jih izvajalec določi kot nujna, se pričnejo naslednji delovni dan. Vloga mora biti oddana najkasneje do 15.00 ure tekočega dne, da lahko z izvedbo začnemo naslednji delovni dan. Za delo v tej skupini se na trenutne cene obračuna dodatek v višini 50%.

Dela, ki so označena kot »zelo nujna«, bodo izvedena najkasneje v 4 urah po prejemu prijave. Za dela iz te skupine se veljavnim cenam prišteje 100% dodatek.

Za opravljene storitve izven delovnega časa (po 15. uri) se obračuna 50% dodatek. Za storitve, ki so opravljene po 20. uri ter ob sobotah, nedeljah in praznikih, se zaračuna 100% doplačilo.

Za storitve večjih nadgradenj pri uporabi portala je rok izvedbe določen z oddano ponudbo.

 

IZBRIS UPORABNIKOVEGA DOSTOPA

Naročnikovega dostopa do portala pianoaccompaniment.net, ki ga prejme v uporabo naročnik, ni dovoljeno uporabljati v nezakonite in nepooblaščene namene. Z uporabo storitev ponudnika naročnik ne sme kršiti nobenih zakonov. Za vse posledice neupoštevanja zakonodaje je izključno odgovoren naročnik.

Poverilnice naročnika lahko uporablja le oseba (ki ji je dodeljeno uporabniško ime in geslo), ki je tudi v celoti odgovorna za vso vsebino in aktivnosti na svojem računu.

 

V primeru preklica pogodbe se uporabniški račun samodejno deaktivira po 7 dneh.

 

Ponudnik ima pravico, da po lastni presoji in/ali iz utemeljenega razloga kadarkoli prekine ali prekliče račun naročnika in zavrne katerokoli obstoječo ali nadaljnjo uporabo te ali katerekoli druge storitve. Takšna prekinitev storitve lahko povzroči izbris naročnikovega uporabniškega računa in izbris vseh povezanih vsebin. Ponudnik si pridržuje pravico, da komurkoli kadarkoli zavrne opravljanje storitev iz kateregakoli razloga.

 

Ponudnik ne pregleduje vsebin ponudnikovega računa, ima pa pravico (ne pa tudi dolžnost) po lastni presoji zavrniti ali odstraniti vsebine, ki so na voljo preko naročenih storitev, če presodi, da je prišlo do kršitve splošnih pogojev oziroma, če gre za kršitev veljavne zakonodaje.

 

SPORI

Ponudnik in naročnik vse morebitne spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče.

 

ODGOVORNOST ZA STVARNE NAPAKE

Naročnik mora o morebitni stvarni napaki obvestiti ponudnika (z natančnim opisom) v zakonskem roku in mu hkrati omogočiti preverjanje napake.

Naročnik mora ob prijavi napake ponudniku natančno opisati napako in ponudniku omogočiti, da jo preveri. Če napaka ni izpodbijana, mora ponudnik ugoditi zahtevi naročnika čim prej, najkasneje pa v 8 dneh. Če pride do spora o napaki, mora ponudnik naročniku pisno odgovoriti v 8 dneh. Garancija za stvarne napake je 24 mesecev.

 

Stvarna napaka je kadar:

 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,

 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,

 • izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,

 • je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE
Ne spreglejte novosti!

Hvala!

bottom of page